1 2 3

CAŁODOBOWY ASSISTANCE TECHNICZNO-ELEKTRYCZNY
Jest to nowatorski Produkt obejmujący całodobową, Kompleksową obsługę w przypadku awarii instalacji elektrycznej, alarmu jak i monitoringu gdzie czas dojazdu do klienta jest skrócony do minimum.

Każdy obiekt mieszkalny jak i biuro czy inne miejsce użyteczności publicznej wymaga tak wykonanej instalacji elektrycznej by zapewnić użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo. Oświetlenie musi zapewnić przyjazne warunki pracy tak by nie nadwyrężać wzroku i nie powodować olśnienia. Obwody gniazd muszą być tak rozmieszczone i zaprojektowane by zapewnić wygodę użytkowania oraz pewność zasilania i zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Instalacja w obiektach użyteczności publicznej to nie tylko gniazda i oświetlenie. Coraz częściej administratorzy dbają o zabezpieczenie obiektu przed zimą. Wykonujemy instalacje przeciwoblodzeniowe dachów, rynien, rur spustowych, podjazdów i chodników. Dzięki temu zapewnione jest większe bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz wygoda i komfort użytkowania.

Domy Jedno Rodzinne Czy Wielorodzinne Muszą być przyjazne, Komfortowe jak i Bezpieczne a instalacja Elektryczna musi spełniać wszystkie Wymogi Bezpieczeństwa.

Oferuję Wykonanie Instalacji Elektrycznej - Podtynkowej:

- W Rurkach ,tzw Peszlach.
- Podtynkowo schowane przewody.
- Nadtynkowej w Rurkach Lub Korytach Kablowych.